Hlavní zásady a cíle soutěže:

Hlavní zásadou a cílem soutěže je výchovné působení na dívky, usměrňování jejich zájmů do oblasti společensky přijatelné, pomoc při hledání místa ve společnosti a zapojení do charitativních projektů.

 

Komu je soutěž určena:

Soutěž je určena dívkám ve věku 13 až 15 let. Soutěžící nesmí dovršit 16 ti let do termínu konání Celostátního finále.

Soutěžící se hlásí písemně nebo elektronicky u nejbližšího organizátora Základního kola – „Přihláška“ je umístěna na stránkách www.divkaroku.cz/prihlaska a musí být podepsána rodiči či zákonnými zástupci. Doklad o datu narození si soutěžící přinese s sebou k prezentaci u Základního kola soutěže.

 Dívka, která se nikdy neumístila na 1. – 3. místě v celostátním finále, se může zúčastnit znova základního kola. 

Podmínky:

 • Soutěžící se hlásí písemně nebo elektronicky na www.divkaroku.cz/prihlaska u nejbližšího organizátora základního kola.
 • Přihláška musí být podepsána soutěžící a zákonným zástupcem.
 • Doklad: Občanský průkaz nebo rodný list
 • Po celou dobu v soutěži má dívka přísný zákaz focení ve spodním prádle.

 

Soutěžící se:

 • celé soutěže zúčastní na své vlastní náklady
 • může účastnit v jednom ročníku pouze jediného základního kola, v případě postupu pak pouze jednoho semifinále soutěže
 • při porušení pravidel jakýmkoliv způsobem ze strany soutěžící dívky, bude dívka v soutěži diskvalifikována.

 

Organizace soutěže:

Vyhlašovatelem soutěže je Spolek Dívka, z. s., který je organizátorem celostátního finále soutěže.

 

Základní kola

 • Organizátory soutěže jsou DDM, Střediska volného času, Kulturní organizace, Spolky či fyzické osoby.
 • Ze základního kola postupují max. 4 dívky dle rozhodnutí poroty základního kola. V případě nízkého počtu základních kol může vyhlašovatel rozhodnout jinak. Pokud v základním kole je nízký počet přihlášených, může organizátor základního kola, po souhlasu vyhlašovatele soutěže, uspořádat dovýběr, tzv. druhé základní kola či casting. 
 • V základním kolem bude vyhlášena dívka, která se umístila na 5. místě nebo na místě nepostupovém jako náhradnice.
 • Náhradnice je povinna být připravená na další postupové kolo.

 

Postup v soutěži:

CASTING ČECH A MORAVY

 • Do castingu Čech a Moravy postupují 4 dívky z každého základního kola, pokud tak nebylo stanoveno jinak vyhlašovatelem soutěže, z důvodu nízkého počtu základních kol.
 • Na castingu Č+M se vybere 10 semifinalistek Čech a 10 semifinalistek Moravy
 • Výběr semifinalistek proběhne na základě odborné poroty.

SEMIFINÁLE MORAVY A ČECH

 • Organizátory SEMIFINÁLE vybere vyhlašovatel z řad zájemců na základně předložení informace o podmínkách uspořádání semifinálového kola (prostorové, organizační, materiální) nebo na základě své vlastní zkušenosti z let minulých.
 • Reklamu a propagaci řeší organizátoři s vyhlašovatelem soutěže.

 

Soutěžní disciplíny:

 • Rozhovor s moderátorem
 • Pohybová disciplína (tanec, aerobik, zumba a další)
 • Volná disciplína (max. 2 minuty, ve finále a semifinále max. 1,30 min.
 • Módní přehlídka (plavky a spodní prádlo jsou zamítnuty vyhlašovatelem soutěže), výše podpatku je stanoven min. 7 cm, platí tak pro všechna soutěžní kola.
 • Test znalostí
 • Zručnost (povinna v semifinále a finále soutěže)
 • Rozhovor v anglickém jazyce (povinný v semifinále a finále soutěže), proběhne formou položení jedné otázky rodilým mluvčím či moderátorem soutěže.

 

Povinnosti finalistek:

Všechny dívky, které postoupí do celostátního finále, musí být k dispozici Vyhlašovateli soutěže a to při tiskových konferencích, PR akcích, setkání s médii, musí se zúčastnit všech soustředění, aj… (vše bude ošetřeno smlouvou).

 

DÍVKA ROKU PODPORUJE NADAČNÍ FOND KRTEK

Budeme velmi rádi, když se připojíte k dobré věci.

NF krtek www.krtek-nf.cz

Cílem soutěže je zapojit všechny přihlášené dívky do programu pomoci druhým. V roce 2012 jsme si vybrali Nadační fond Krtek, který nejen pomáhá, ale také léčí onkologicky nemocné děti, které mohou být i ve věku našich soutěžících. Tímto naše finalistky pomáhají a uvědomují si, jaké je štěstí být zdravý.

 

Vyhlašovatel soutěže Dívka z.s. – kontakty

 • Kristýna Sklenářová 777595119
 • Hana Plodková 603227513
 • Iva Dymešová 608861119
 • Doris Popeláková 736770044

Adresa: Dívka, z.s., Pod lipami 882, PSČ 506 01 Jičín

www.divkaroku.cz, naleznete nás i na facebooku www.facebook.com/divkarokuofficial

e-mail: info@divkaroku.cz