Close

Pravidla soutěže

Hlavní zásady a cíle soutěže:

Hlavní zásadou a cílem soutěže je výchovné působení na dívky, usměrňování jejich zájmů do oblasti společensky přijatelné, pomoc při hledání místa ve společnosti a zapojení do charitativních projektů.

 

Komu je soutěž určena:

Soutěž je určena dívkám ve věku 13 až 16 let. Soutěžící nesmí dovršit 17 ti let do termínu konání Celostátního finále. 

Soutěžící se hlásí elektronicky přes online Přihlášku na stránkách www.divkaroku.cz – „Přihláška“

Doklad o datu narození si soutěžící přinese s sebou k prezenci u Základního kola soutěže.

Dívka, která se nikdy neumístila na 1. – 3. místě v celostátním finále, se může zúčastnit znova základního kola. 

Podmínky:

 • Soutěžící se hlásí elektronicky na stránkách www.divkaroku.cz nebo písemně u organizátora ZK.
 • Souhlas zákonného zástupci musí být podepsaný soutěžící a zákonným zástupcem.
 • Doklad: Občanský průkaz nebo rodný list
 • Po celou dobu v soutěži má dívka přísný zákaz focení a předvádění spodního prádla, zveřejňování provokativních, vyzývavých a erotických fotek na sociálních sítích.
 • Podpisem přihlášky se soutěžící zavazuje být přítomna na všech akcích, týká se hlavně finále, které organizátor či sponzor akce pořádá. 

 

Soutěžící se:

 • celé soutěže zúčastní na své vlastní náklady,
 • může účastnit v jednom ročníku pouze jediného základního kola, v případě postupu pak pouze jednoho semifinále soutěže,
 • nesmí zúčastnit v jednom roce obdobné soutěže ve stejné věkové kategorii, což je ve věku 13 – 16 let,
 • při porušení pravidel jakýmkoliv způsobem ze strany soutěžící dívky, bude dívka v soutěži diskvalifikována.

 

Organizace soutěže:

Vyhlašovatelem soutěže je Spolek Dívka, z. s..

 

Základní kola

 • Organizátory soutěže jsou DDM, Střediska volného času, kulturní organizace, Spolky či fyzické osoby.
 • Ze základního kola postupuje 5 dívek dle rozhodnutí poroty základního kola. V případě nízkého počtu základních kol může vyhlašovatel rozhodnout jinak. Pokud v základním kole je nízký počet přihlášených, může organizátor základního kola, po souhlasu vyhlašovatele soutěže, uspořádat „dovýběr“, tzv. druhé základní kolo či neveřejný casting. 
 • V základním kolem bude vyhlášena dívka, která se umístila na 6. místě nebo na místě nepostupovém jako náhradnice.
 • Náhradnice je povinna být připravená na další postupové kolo.

 

Postup v soutěži:

Semifinálový CASTING

 • Do castingu postupuje 5 dívek z každého základního kola, pokud tak nebylo stanoveno jinak vyhlašovatelem soutěže, z důvodu nízkého počtu základních kol.
 • Na castingu se vybere 16 semifinalistek.
 • Výběr semifinalistek proběhne na základě odborné poroty.

SEMIFINÁLE 

 • Organizátorem SEMIFINÁLE je Spolek Dívka, z. s.
 • Reklamu a propagaci řeší organizátoři s vyhlašovatelem soutěže.
 • Odborná porota vybere 10 finalistek soutěže Dívka roku.

 

Soutěžní disciplíny:

 • Rozhovor s moderátorem
 • Pohybová disciplína (tanec, aerobik, zumba a další)
 • Volná disciplína (max. 1,30 min) 
 • Módní přehlídka (plavky a spodní prádlo jsou zamítnuty vyhlašovatelem soutěže), výše podpatku je stanoven min. 7 cm, platí tak pro všechna soutěžní kola.
 • Písemný test znalostí / a, b, c
 • Zručnost (finále soutěže)
 • Písemný test v anglickém jazyce (finále soutěže)

 

Povinnosti finalistek:

Všechny dívky, které postoupí do celostátního finále, musí být k dispozici Vyhlašovateli soutěže a to při tiskových konferencích, PR akcích, setkání s médii, musí se zúčastnit všech soustředění, po dobu jednoho roku…

Vítězky soutěže Dívka roku jsou povinny spolupracovat jeden rok na všech projektech, se kterými Dívka z. s. spolupracuje. 


DÍVKA ROKU PODPORUJE NADAČNÍ FOND KRTEK

Budeme velmi rádi, když se připojíte k dobré věci.

NF krtek www.krtek-nf.cz

Cílem soutěže je zapojit všechny přihlášené dívky do programu pomoci druhým. V roce 2012 jsme si vybrali Nadační fond Krtek, který nejen pomáhá, ale také léčí onkologicky nemocné děti, které mohou být i ve věku našich soutěžících. Tímto naše finalistky pomáhají a uvědomují si, jaké je štěstí být zdravý.

 

Vyhlašovatel soutěže Dívka z.s.

 • Kristýna Sklenářová 777595119
 • Iva Dymešová 608861119
 • Doris Popeláková 736770044

Facebook

Instagram

info@divkaroku.cz