Close

Propozice soutěže

Hlavní zásady a cíle soutěže:

Hlavní zásadou a cílem soutěže je výchovné působení na dívky, usměrňování jejich zájmů do oblasti společensky přijatelné, pomoc při hledání místa ve společnosti a zapojení do charitativních projektů.

Komu je soutěž určena a přihlášky:

Soutěž je určena dívkám ve věku 13 až 16 let. Soutěžící nesmí dovršit 17 ti let do termínu konání Celostátního finále.

Soutěžící se hlásí písemně nebo elektronicky u nejbližšího organizátora Základního kola – „Přihláška“ je umístěna na stránkách „přihláška“ pod přihláškou je ke stažení souhlas zákonného zástupce, který musí být podepsán. Doklad o datu narození si soutěžící přinese s sebou k prezentaci u Základního kola soutěže.

Dívka, která se nikdy neumístila na 1. – 3. místě v celostátním finále, se může zúčastnit základního kola.

Podmínky:

 • Soutěžící se hlásí písemně nebo elektronicky na stránkách nebo písemně u nejbližšího organizátora základního kola.
 • K přihlášce musí být přiložen podepsaný souhlas rodičů.
 • Doklad: Občanský průkaz nebo rodný list
 • Po celou dobu v soutěži má dívka přísný zákaz focení nebo předvádění spodního prádla.

Soutěžící se:

 • celé soutěže zúčastní na své vlastní náklady,
 • může účastnit v jednom ročníku pouze jediného základního kola, v případě postupu pak pouze jednoho semifinále soutěže,
 • při porušení pravidel jakýmkoliv způsobem ze strany soutěžící dívky, bude dívka v soutěži diskvalifikována.

Organizace soutěže:

Vyhlašovatelem soutěže je Spolek Dívka, z. s..

 • Základní kola 
 • Organizátory soutěže jsou DDM, Střediska volného času, Kulturní organizace, Spolky či fyzické osoby.
 • Organizátor základních kol, semifinále a finále může od soutěžících vybírat startovné k částečnému pokrytí výdajů spojených s organizací soutěže, maximálně však 300 Kč.
 • Organizátor základního kola a semifinále se registruje každoročně u vyhlašovatele soutěže Dívka, z. s., a to na materiálu REGISTRACE SOUTĚŽE, který je součástí tohoto materiálu. Registraci je možné provést i elektronicky na emailovou adresu: info@divkaroku.cz
 • Po zaregistrování vydá vyhlašovatel organizátorovi potvrzení o zaregistrování tak, aby ho měl organizátor k dispozici nejpozději v den konání základního kola.
 • Organizátoři všech kol zodpovídají za přípravu a provedení soutěžního kola ve všech jeho aspektech.
 • Po ukončení základního kola odešle jeho organizátor OBRATEM, nejdéle však do 5 dnů po ukončení kola, HLÁŠENÍ O PRŮBĚHU ZÁKLADNÍHO KOLA prostřednictvím emailu na mail info@divkaroku.cz
 • Ze základního kola postupuje 5 dívek dle rozhodnutí poroty základního kola. V případě nízkého počtu základních kol může vyhlašovatel rozhodnout jinak. Pokud v základním kole je nízký počet přihlášených, může organizátor základního kola, po souhlasu vyhlašovatele soutěže, uspořádat „dovýběr“, tzv. druhé základní kolo či casting.
 • V základním kole bude vyhlášena dívka na místě nepostupovém jako náhradnice.
 • Náhradnice je povinna být připravená na další postupové kolo.

Postup v soutěži:

 • Celorepublikový CASTING 
 • Do castingu postupují 5 dívek z každého základního kola, pokud tak nebylo stanoveno jinak vyhlašovatelem soutěže, z důvodu nízkého počtu základních kol.
 • Na castingu se vybere 16 semifinalistek 
 • Výběr semifinalistek proběhne na základě odborné poroty.
 • SEMIFINÁLE 
 • Organizátorem SEMIFINÁLE je Spolek Dívka, z. s.

Porota:

 • V základním kole je pouze na organizátorovi, v jakém složení porotu sestaví, její minimální počet by měl mít 5 členů.
 • Maximální počet poroty není stanoven, avšak doporučený je max 21. V semifinále musí mít porota zastoupená zástupci vyhlašovatele soutěže Dívka, z. s..
 • V porotě nesmí chybět odborníci za: pohyb, mluvené slovo, hudba a další…
 • Za sestavení poroty zodpovídá organizátor kola.
 • V porotě nesmí chybět předseda poroty.
 • Porotu celostátního finále sestavuje vyhlašovatel soutěže tak, aby ji tvořili zástupci odborné poroty (pohyb, mluvené slovo, hudba, modeling, apod.), zástupci sponzorů a významných osobností.
 • Členem poroty nesmí být osoba, která je mladší 18 ti let ve všech kolech.

Soutěžní disciplíny:

 • Rozhovor s moderátorem
 • Pohybová disciplína (tanec, aerobik, zumba a další)
 • Volná disciplína (max. 1, 30 min)
 • Módní přehlídka (plavky a spodní prádlo jsou zamítnuty vyhlašovatelem soutěže), výše podpatku je stanoven min. 7 cm, platí tak pro všechna soutěžní kola.
 • Test znalostí
 • Zručnost
 • Rozhovor v anglickém jazyce (v semifinále a finále soutěže), proběhne formou položení jedné otázky rodilým mluvčím či moderátorem soutěže.

Hodnocení soutěžících:

Soutěžní disciplíny budou hodnoceny dle stanov a propozic na daný rok od vyhlašovatele soutěže.

Všechny soutěžní disciplíny jsou bodovány 1 – 10 body. (10 jako známka nejlepší), v neveřejných kolech může být bodování stavené jinak po souhlasu vyhlašovatele soutěže. Na neveřejných castingách si porota dělá pouze poznámky ke každé dívce, rozhoduje se pak hlasováním. 

Výsledné hodnocení se získá prostým sečtením získaných známkových hodnot či hlasy.

V případě shody známkového / hlasového hodnocení na postupových místech porota rozhodne znova hlasováním. V případě sudého počtu porotců, rozhoduje předseda poroty.

Závěrečným rozhodnutím poroty jsou výsledky nenapadnutelné a neměnné, a zveřejnit je může pouze vyhlašovatel soutěže.

Na každém veřejném kole nesmí chybět zdravotnický dozor (ve všech veřejných kolech) a notářský dozor (v semifinále a finále soutěže).

Vyhlašovatel soutěže Dívka z.s. poskytne všem organizátorům zcela zdarma:

 • Logo soutěže
 • Znělku soutěže
 • Plakáty
 • Po domluvě lze poskytnou choreografa, hudbu a další…

Povinnosti organizátorů:

 • Všechny základní kola, semifinále a finále soutěže budou mít jednotné logo, budou používat jednotnou znělku a plakáty, které jim budou poskytnuty vyhlašovatelem soutěže.
 • Jednotné logo na sociálních sítích.
 • Název a doménu internetových stránek jsou povinni prodiskutovat s vyhlašovatelem soutěže, po jeho schválení mohou tak zveřejnit.
  • Příklad: Dívka roku – základní kolo Praha, Dívka roku – základní kolo Litovel
  • Facebook událost – Dívka roku – základní kolo Litovel
  • Facebook stránka – Dívka roku – základní kolo Litovel

Povinnosti finalistek:

Všechny dívky, které postoupí do celostátního finále, musí být k dispozici Vyhlašovateli soutěže v plném rozsahu dle potřeb pořadatele, potřebami pořadatele se míní: regionální výběr, spolupráce při PR aktivitách soutěže (tzn. focení, natáčení – které hradí Spolek Dívka, z.s.), promo soutěže, tiskové konference, samotné soustředění, příprava dívek na finálový večer a finálový večer jako takový. Následovné rozhovory a další spolupráce se Spolkem Dívka, z. s. (které bude uvedeno v samostatném dodatku smlouvy) poznámka: s veškerými termíny jsou dívky (zákonní zástupci) předem obeznámeny. Podmínky nabývají účinnosti již podpisem účasti v regionálních kolech. V případě neúčasti finalistky z jakéhokoliv důvodu na přípravách a potřebách vyhlašovatele soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo nahrazení finalistky, (vyjímaje studijních povinností dívky předem konzultované s pořadatelem soutěže). Náhradnice je vždy vyhlášena na každém semifinále.

DÍVKA ROKU PODPORUJE NADAČNÍ FOND KRTEK

Budeme velmi rádi, když se připojíte k dobré věci.

NF krtek http://www.krtek-nf.cz/

Cílem soutěže je zapojit všechny přihlášené dívky do programu pomoci druhým. V roce 2012 jsme si vybrali Nadační fond Krtek, který nejen pomáhá, ale také léčí onkologicky nemocné děti, které mohou být i ve věku našich soutěžících. Tímto naše finalistky pomáhají a uvědomují si, jaké je štěstí být zdravý.

Výtěžek z vaší sbírky si předáte na svém základním kole či semifinále, všechny částky se pak přičtou k výtěžku ze vstupného na finále a bude předán šek Nadačnímu fondu Krtek.

Vyhlašovatel soutěže Dívka z.s. – kontakty

 • Kristýna Sklenářová 777595119
 • Iva Dymešová 608861119
 • Doris Popeláková 736770044

www.divkaroku.cz

info@divkaroku.cz