Close

Propozice soutěže

Hlavní zásady a cíle soutěže:

Hlavní zásadou a cílem soutěže je výchovné působení na dívky, usměrňování jejich zájmů do oblasti společensky přijatelné, pomoc při hledání místa ve společnosti a zapojení do charitativních projektů.

Komu je soutěž určena a přihlášky:

Soutěž je určena dívkám ve věku 13 až 16 let. Soutěžící nesmí dovršit 17 ti let do termínu konání Celostátního finále.

Soutěžící se hlásí písemně nebo elektronicky u nejbližšího organizátora Základního kola – „Přihláška“ je umístěna na stránkách „přihláška“ pod přihláškou je ke stažení souhlas zákonného zástupce, který musí být podepsán. Doklad o datu narození si soutěžící přinese s sebou k prezentaci u Základního kola soutěže.

Dívka, která se nikdy neumístila na 1. – 3. místě v celostátním finále, se může zúčastnit základního kola.

Podmínky:

 • Soutěžící se hlásí písemně nebo elektronicky na stránkách nebo písemně u nejbližšího organizátora základního kola.
 • K přihlášce musí být přiložen podepsaný souhlas rodičů.
 • Doklad: Občanský průkaz nebo rodný list
 • Po celou dobu v soutěži má dívka přísný zákaz focení nebo předvádění spodního prádla.

Soutěžící se:

 • celé soutěže zúčastní na své vlastní náklady,
 • může účastnit v jednom ročníku pouze jediného základního kola, v případě postupu pak pouze jednoho semifinále soutěže,
 • při porušení pravidel jakýmkoliv způsobem ze strany soutěžící dívky, bude dívka v soutěži diskvalifikována.

Organizace soutěže:

Vyhlašovatelem soutěže je Spolek Dívka, z. s..

 • Základní kola 
 • Organizátory soutěže jsou DDM, Střediska volného času, Kulturní organizace, Spolky či fyzické osoby.
 • Organizátor základních kol, semifinále a finále může od soutěžících vybírat startovné k částečnému pokrytí výdajů spojených s organizací soutěže, maximálně však 300 Kč.
 • Organizátor základního kola a semifinále se registruje každoročně u vyhlašovatele soutěže Dívka, z. s., a to na materiálu REGISTRACE SOUTĚŽE, který je součástí tohoto materiálu. Registraci je možné provést i elektronicky na emailovou adresu: info@divkaroku.cz
 • Po zaregistrování vydá vyhlašovatel organizátorovi potvrzení o zaregistrování tak, aby ho měl organizátor k dispozici nejpozději v den konání základního kola.
 • Organizátoři všech kol zodpovídají za přípravu a provedení soutěžního kola ve všech jeho aspektech.
 • Po ukončení základního kola odešle jeho organizátor OBRATEM, nejdéle však do 5 dnů po ukončení kola, HLÁŠENÍ O PRŮBĚHU ZÁKLADNÍHO KOLA prostřednictvím emailu na mail info@divkaroku.cz
 • Ze základního kola postupují 7 dívek dle rozhodnutí poroty základního kola. V případě nízkého počtu základních kol může vyhlašovatel rozhodnout jinak. Pokud v základním kole je nízký počet přihlášených, může organizátor základního kola, po souhlasu vyhlašovatele soutěže, uspořádat dovýběr, tzv. druhé základní kolo či casting.
 • V základním kole bude vyhlášena dívka na místě nepostupovém jako náhradnice.
 • Náhradnice je povinna být připravená na další postupové kolo.

Postup v soutěži:

 • Celorepublikový CASTING 
 • Do castingu postupují 7 dívek z každého základního kola, pokud tak nebylo stanoveno jinak vyhlašovatelem soutěže, z důvodu nízkého počtu základních kol.
 • Na castingu se vybere 16 semifinalistek 
 • Výběr semifinalistek proběhne na základě odborné poroty.
 • SEMIFINÁLE 
 • Organizátorem SEMIFINÁLE je Spolek Dívka, z. s.

Porota:

 • V základním kole je pouze na organizátorovi, v jakém složení porotu sestaví, její minimální počet by měl mít 5 členů.
 • Maximální počet poroty není stanoven, avšak doporučený je max 21. V semifinále musí mít porota zastoupená zástupci vyhlašovatele soutěže Dívka, z. s..
 • V porotě nesmí chybět odborníci za: pohyb, mluvené slovo, hudba a další…
 • Za sestavení poroty zodpovídá organizátor kola.
 • V porotě nesmí chybět předseda poroty.
 • Porotu celostátního finále sestavuje vyhlašovatel soutěže tak, aby ji tvořili zástupci odborné poroty (pohyb, mluvené slovo, hudba, modeling, apod.), zástupci sponzorů a významných osobností.
 • Členem poroty nesmí být osoba, která je mladší 18 ti let ve všech kolech.

Soutěžní disciplíny:

 • Rozhovor s moderátorem
 • Pohybová disciplína (tanec, aerobik, zumba a další)
 • Volná disciplína (max. 1, 30 min., ve finále a semifinále max. 1,30 min.)
 • Módní přehlídka (plavky a spodní prádlo jsou zamítnuty vyhlašovatelem soutěže), výše podpatku je stanoven min. 7 cm, platí tak pro všechna soutěžní kola.
 • Test znalostí
 • Zručnost
 • Rozhovor v anglickém jazyce (v semifinále a finále soutěže), proběhne formou položení jedné otázky rodilým mluvčím či moderátorem soutěže.

Hodnocení soutěžících:

Soutěžní disciplíny budou hodnoceny dle stanov a propozic na daný rok od vyhlašovatele soutěže.

Všechny soutěžní disciplíny jsou bodovány 1 – 10 body. (10 jako známka nejlepší), v neveřejných kolech může být bodování stavené jinak po souhlasu vyhlašovatele soutěže.

Výsledné hodnocení se získá prostým sečtením získaných známkových hodnot.

V případě shody známkového hodnocení na postupových místech porota rozhodne hlasováním. V případě sudého počtu porotců, rozhoduje předseda poroty.

Závěrečným rozhodnutím poroty jsou výsledky nenapadnutelné a neměnné, a zveřejnit je může pouze vyhlašovatel soutěže.

Na každém veřejném kole nesmí chybět zdravotnický dozor (ve všech veřejných kolech) a notářský dozor (v semifinále a finále soutěže).

Vyhlašovatel soutěže Dívka z.s. poskytne všem organizátorům zcela zdarma:

 • Logo soutěže
 • Znělku soutěže
 • Plakáty
 • Po domluvě lze poskytnou choreografa, hudbu a další…

Povinnosti organizátorů:

 • Všechny základní kola, semifinále a finále soutěže budou mít jednotné logo, budou používat jednotnou znělku a plakáty, které jim budou poskytnuty vyhlašovatelem soutěže.
 • Jednotné logo na sociálních sítích.
 • Název a doménu internetových stránek jsou povinni prodiskutovat s vyhlašovatelem soutěže, po jeho schválení mohou tak zveřejnit.
  • Příklad: Dívka roku – základní kolo Praha, Dívka roku – základní kolo Litovel
  • Facebook událost – Dívka roku – základní kolo Litovel
  • Facebook stránka – Dívka roku – základní kolo Litovel

Povinnosti finalistek:

Všechny dívky, které postoupí do celostátního finále, musí být k dispozici Vyhlašovateli soutěže v plném rozsahu dle potřeb pořadatele, potřebami pořadatele se míní: regionální výběr, spolupráce při PR aktivitách soutěže (tzn. focení, natáčení – které hradí Spolek Dívka, z.s.), promo soutěže, tiskové konference, samotné soustředění, příprava dívek na finálový večer a finálový večer jako takový. Následovné rozhovory a další spolupráce se Spolkem Dívka, z. s. (které bude uvedeno v samostatném dodatku smlouvy) poznámka: s veškerými termíny jsou dívky (zákonní zástupci) předem obeznámeny. Podmínky nabývají účinnosti již podpisem účasti v regionálních kolech. V případě neúčasti finalistky z jakéhokoliv důvodu na přípravách a potřebách vyhlašovatele soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo nahrazení finalistky, (vyjímaje studijních povinností dívky předem konzultované s pořadatelem soutěže). Náhradnice je vždy vyhlášena na každém semifinále.

DÍVKA ROKU PODPORUJE NADAČNÍ FOND KRTEK

Budeme velmi rádi, když se připojíte k dobré věci.

NF krtek http://www.krtek-nf.cz/

Cílem soutěže je zapojit všechny přihlášené dívky do programu pomoci druhým. V roce 2012 jsme si vybrali Nadační fond Krtek, který nejen pomáhá, ale také léčí onkologicky nemocné děti, které mohou být i ve věku našich soutěžících. Tímto naše finalistky pomáhají a uvědomují si, jaké je štěstí být zdravý.

Výtěžek z vaší sbírky si předáte na svém základním kole či semifinále, všechny částky se pak přičtou k výtěžku ze vstupného na finále a bude předán šek Nadačnímu fondu Krtek.

Vyhlašovatel soutěže Dívka z.s. – kontakty

 • Kristýna Sklenářová 777595119
 • Iva Dymešová 608861119
 • Doris Popeláková 736770044

www.divkaroku.cz, FB: facebook.com/divkarokuofficial, Instagram: @divkarokuofficial

e-mail: info@divkaroku.cz